01
02
03
04
05
06
07

temat:              

miejsce:           

realizacja:         

klient:               

powierzchnia: 

zakres:

 

                  

projekt domu

Leoncin

2019-2020

prywatny

127 m2

projekt koncepcyjny

projekt architektoniczno-budowlany

projekt wykonawczy